Všeobecný kontakt

karatnet@karatnet.sk

Sociální sítě

Bratislava / Sídlo společnosti – SR

Komárovská 62

821 06 Bratislava

Slovenská republika

+421 917 565 363

 

KaratNet Slovakia s.r.o.

Vrakunská 37

821 06 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 44064268

DIČ/IČ DPH: SK2022564159

IBAN: SK93 0200 0000 0031 5270 9151

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, Oddíl: Sro, Vložka č.: 51316/B

Žilina / Call Centrum

Kuzmányho 8

010 01 Žilina

Slovenská republika

+421 2 22 111 801

 

KaratNet Call s.r.o.

Kuzmányho 8

010 01 Žilina

Slovenská republika

IČO: 48062839

DIČ/IČ DPH: SK2120036292

IBAN: SK33 0900 0000 0050 6795 8603

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, Oddíl: Sro, Vložka č.: 63407/L

Praha / Sídlo společnosti – ČR

Na Hutmance 1045/7e

158 00 Praha 5

Česká republika

+420 736 410 988

 

KaratNet s.r.o.

Na Hutmance 1045/7e

158 00 Praha 5

Česká republika

IČO: 01718321

DIČ: CZ01718321

IBAN: CZ11 5500 0000 0075 3893 1001

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, Oddíl: C, Vložka č. 210609

Téma Jméno E-mail Telefon Zpráva

Beru na vědomí, že moje osobní údaje budou zpracovávány za účelem komunikace ohledně možné spolupráce či uzavření smlouvy. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.

Pravidla

Zásady zpracování osobních údajů

V rámci tohoto dokumentu bychom vás rádi informovali o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje. V tomto dokumentu naleznete své odpovědi na otázky:

 • Kdo jsme?
 • Jaké údaje o vás shromažďujeme?
 • Jak vaše osobní údaje získáváme?
 • Jak vaše osobní údaje používáme a po jakou dobu?
 • Komu osobní údaje zpřístupňujeme?
 • Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?
 • Jak nás můžete kontaktovat?

V každém případě platí, že se můžete na nás obrátit s jakýmkoliv dotazem prostřednictvím našeho kontaktu uvedeného na konci tohoto dokumentu.

Kdo jsme

Jsme společnost KaratNet s.r.o., IČO: 01718321, se sídlem Na Hutmance 1045/7e, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 210609, vedenou u Městského soudu v Praze.

Dále se v tomto dokumentu budeme označovat jako „my“ nebo také jako „správce“.

Mimo to jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož můžete kontaktovat na adrese poverenec@karatnet.cz.

Které situace tento dokument pokrývá?

Jsme poskytovatelem aplikací a softwarových řešení v oblasti farmacie. V souvislosti s tím se můžeme dostat do styku s osobními údaji, které nám svěříte buď na základě vašeho výslovného souhlasu, nebo na základě toho, že spolu spolupracujeme.

Které údaje shromaždujeme?

V souvislosti s naší společnou spoluprací můžeme shromažďovat některé z následujících údajů:

 • Identifikační údaje - Mezi tyto údaje patří základní údaje o vaší osobě, jako jsou např. jméno, příjmení či váš titul.
 • Kontaktní údaje - Mezi vaše kontaktní údaje patří vaše e-mailová adresa, pokud nám ji sdělíte, popř. vaše telefonní číslo.
 • Adresní údaje - Mezi tyto osobní údaje patří zejména údaje o adrese, kde pracujete či kde působíte při poskytování zdravotních služeb.
 • Údaje o zdravotní specializaci - Mezi tyto údaje patří např. informace o tom, v jaké oblasti poskytuje zdravotní služby, popřípadě bližší informace o vaší specializaci.
 • Informace o pracovním zařazení - Mezi tyto údaje patří např. informace, na jaké pracovní pozici působíte.
 • Platební údaje - Mezi tyto údaje patří vaše platební údaje, jako je zejména číslo účtu apod.
Jak vaše osobní údaje získáváme?

Vaše osobní údaje získáváme přímo od vás samotných, tedy na základě toho, co nám o sobě sdělíte.

Jak vaše osobní údaje používáme a po jakou dobu?
Zařazení do evidence lékařů a zdravotnických pracovníků

V případě, že nám k tomu udělíte váš souhlas, zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a adresních údajů a dále údajů o zdravotní specializaci a pracovním zařazení, a to za účelem zařazení do naší evidence, včetně související komunikace (e-mailové, písemné či telefonické), kterou následně sdílíme s farmaceutickými společnostmi, jejichž úplný seznam naleznete na konci dokumentu.

V rámci tohoto účelu zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho svobodného souhlasu, který jste nám udělil či udělila. Tento souhlas může být kdykoliv z vaší strany odvolán, a to postupem, který je uvedený blíže v části Právo na odvolání souhlasu.

Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu 10 let od udělení souhlasu. Po konci této doby vás budeme znovu kontaktovat, zda si přejete souhlas prodloužit a v případě, že s prodloužením nebudete souhlasit, vaše osobní údaje vymažeme.

Zařazení do evidence oslovení a zasílání obchodních sdělení

V případě, že nám k tomu udělíte váš souhlas, zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a adresních údajů a dále údajů o zdravotní specializaci a pracovním zařazení, a to za účelem oslovení a zasílání obchodních sdělení nás, či našich partnerů či zákazníků, a to ve formě marketingových, propagačních, edukačních, vědeckých a jiných informací správce a jeho partnerů či klientů, a to elektronicky, písemně či prostřednictvím telefonu.

Abychom vám zasílali pouze to, co vás skutečně bude zajímat, budeme v rámci této činnosti provádět základní profilování na základě míst či specializací, ve kterých působíte.

V rámci tohoto účelu zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho svobodného souhlasu, který jste nám udělil či udělila. Tento souhlas může být kdykoliv z vaší strany odvolán, a to postupem, který je uvedený blíže v části Právo na odvolání souhlasu, popřípadě kliknutím na odkaz, který je uveden v každém takovém obchodním sdělení.

Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po neomezenou dobu, přičemž v případě, že si zasílání obchodních sdělení rozmyslíte, můžete kdykoliv svůj souhlas odvolat.

Registrace do evidence možné spolupráce

V případě, že budete stát o navázání možné spolupráce s námi a budete chtít provést registraci na stránkách https://www.web-pruzkumy.cz pro zařazení do databáze, která je pro to určena, zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a adresních údajů a dále údajů o zdravotní specializaci a pracovním zařazení, a také případně platebních údajů, a to za účelem vedení v této databázi a zaslání možné nabídky spolupráce.

Tyto osobní údaje nám sdělujete zcela dobrovolně, přičemž toto zpracování probíhá na základě vašeho svobodného souhlasu, který jste nám udělil či udělila. Bez tohoto souhlasu nejsme oprávnění vás do předmětné databáze zařadit. Tento souhlas může být kdykoliv z vaší strany odvolán, a to postupem, který je uvedený blíže v části Právo na odvolání souhlasu. vaše osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu 10 let od udělení souhlasu. Po konci této doby vás budeme znovu kontaktovat, zda si přejete souhlas prodloužit a v případě, že s prodloužením nebudete souhlasit, vaše osobní údaje vymažeme.

Uzavření smlouvy

Pokud se rozhodnete, že se budete účastnit našeho výzkumu či spolu jakkoliv jinak navážeme spolupráci, budeme zpracovávat vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a adresních údajů a dále údajů o zdravotní specializaci a pracovním zařazení, a také případně platebních údajů, a to za účelem plnění naší společné spolupráce na základě uzavřené smlouvy mezi vámi a námi.

Předmětné zpracování osobních údajů probíhá na základě nezbytnosti pro splnění smlouvy, kterou mezi námi uzavřeme. Bez vámi sdělených údajů nejsme schopni smlouvu společně uzavřít ani dále plnit. To nemění nic na tom, že uvedení předmětných osobních údajů je z vaší strany dobrovolné a můžete se rozhodnout, zda s námi chcete spolupracovat.

Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání naší smlouvy, a následně 3 roky po jejím ukončením, přičemž jsme povinni po dobu 10 let uchovávat některé údaje, které se týkají existence našeho společného vztahu.

Kontaktní formulář

Na našich webových stránkách máte možnost nás v případě poptávky či dotazu, který se týká našich služeb, kontaktovat s otázkami, týkající se konkrétních služeb. V takovém případě zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a adresních údajů, včetně informací z vaší zprávy, a to za účelem komunikace s vámi ohledně možné spolupráce či uzavření smlouvy.

Předmětné zpracování probíhá na základě nezbytnosti pro splnění smlouvy, resp. provedení opatření přijatých před potenciálním uzavřením smlouvy na vaši žádost. Dané zpracování je dobrovolné přičemž nic vám nebrání nám vaše osobní údaje nesdělit. V takovém případě s vámi však nemůžeme o našich službách komunikovat, neboť nám k tomu nezanecháte kontaktní údaje.

Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání naší komunikace, nejpozději však do okamžiku uzavření smlouvy (zde pak budeme zpracovávat vaše osobní údaje na základě jiného právního titulu), nebo do jednoho roku od poslední komunikace mezi námi.

Komu osobní údaje zpřístupňujeme?

Chceme vás ubezpečit, že vaše osobní údaje pečlivě střežíme a nepředáváme nikomu, pokud to není nezbytně nutné. Vaše osobní údaje tak zpřístupňujeme pouze v následujících případech:

 • Farmaceutické společnosti - Pokud nám k tomu dáte svůj souhlas, zpřístupňujeme některé vaše osobní údaje v souladu s účely uvedenými výše s farmaceutickými společnostmi. Seznam těchto společností naleznete na konci dokumentu, přičemž další zpracování osobních údajů ze stran těchto společností již probíhá na jejich vlastní zodpovědnost.
 • Dodavatel technického řešení - V rámci zajištění technického zpracování využíváme další zpracovatele, jako je společnost Karatnet Slovakia s.r.o., Vrakunská 12521/37, 821 06 Bratislava, IČO: 44064268.
 • Komunikace - V rámci společné komunikace využíváme služby zpracovatele KaratNet Call s.r.o., Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, IČO: 48062839, který nám pomáhá s telefonickým kontaktem či dále společnosti, které nám pomáhají s rozesílkou poštovních a e-mailových zpráv.
Kde osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje jsou uloženy v rámci Evropské unie a nejsou předávány mimo její hranice.

Jaké máte práva?

S ohledem na skutečnost, že zpracováváme vaše osobní údaje, máte v souvislosti s tím vůči nám některá práva, o kterých bychom vás moc rádi informovali.

Právo na přístup

Máte právo se na nás obrátit a získat od nás potvrzení, zda zpracováváme, či nezpracováváme vaše osobní údaje. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo získat přístup ke zpracovávaným osobním údajům, kdy vám moc rádi sdělíme o tomto zpracování bližší informace a zároveň máte právo získat kopii takových osobních údajů.

Právo na opravu

Snažíme se dělat vše proto, abychom o vás zpracovávali pouze ty nejaktuálnější osobní údaje. To nemění nic na tom, že máte právo se na nás obrátit a požádat nás o to, abychom vaše osobní údaje opravili v případě, že je zpracováváme jako neaktuální či nepřesné.

Právo na výmaz (právo „být zapomenut“)

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nutná ke splnění účelu, přičemž nepotřebné údaje ihned mažeme, popřípadě anonymizujeme. To však nic nemění na tom, že máte právo, abychom bez odkladu vymazali (popř. anonymizovali) vaše osobní údaje, a to za předpokladu, že je dán některý z následujících důvodů:

 • osobní údaje již nejsou pro dané účely výše potřeba;
 • odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • zpracování bylo protiprávní;
 • výmaz nám ukládá právo České republiky či právo EU.

Ne vždy však musíme, nebo můžeme, vašemu právu vyhovět. Je tomu tak v těchto případech, kdy je zpracování nezbytné:

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 • pro splnění zákonné povinnosti;
 • z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely;
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Je však dost možné, že žádný z případů výše vůbec nenastane, takže nemusíte mít obavy, že bychom vaše osobní údaje nevymazali, pokud nás o to skutečně požádáte (a to zejména v případě zpracování na základě souhlasu.)

Právo na omezení zpracování

Zákon vám přiznává právo, abychom na základě vaší žádosti omezili zpracování osobních údajů, a to v jednom z těchto případů:

 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou ke ověření jejich přesnosti;
 • zpracování je protiprávní, odmítnete výmaz osobních údajů a budete vyžadovat omezení jejich použití;
 • již osobní údaje nebudeme potřebovat pro účely zpracování, ale Vy po nás budete požadovat jejich uchování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Právo na přenositelnost

Ačkoliv to zní zvláštně, v případě, kdy vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně a zpracování je založeno na souhlasu nebo nezbytnosti pro splnění smlouvy, máte právo na tzv. přenositelnost. Právo na přenositelnost vám zaručuje, že údaje, které jste nám poskytli, vám předáme v běžně používaném a strojově čitelném formátu, popř. tato data předáme jinému správci, kterého nám označíte.

Právo na odvolání souhlasu

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, máte samozřejmě právo souhlas kdykoliv odmítnout a vzít zpět. V takovém případě již nebudeme pokračovat s dalším zpracováním a pokud nám zákon v tom nebude bránit, tak vaše osobní údaje smažeme.

Pokud však budeme zpracovávat vaše osobní údaje i na základě jiného právního titulu, nemáme povinnost (někdy ani nesmíme) dané osobní údaje smazat.

Právo podat stížnost k dozorovému úřadu

Samozřejmě pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu se zákonem, máte právo obrátit se se stížností k dozorovému úřadu, jímž je zejména Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: https://www.uoou.cz.

Jak můžete svoje práva uplatnit

Svoje práva můžete uplatnit přímo ve vašem uživatelském účtu v naší Službě, popřípadě nás kontaktovat na našem e-mailu poverenec@karatnet.cz.

Jak vaše osobní údaje chráníme

Bezpečnost naší Služby je jednou z nejdůležitějších hodnot, na základě které je naše Služba poskytována. Za tímto účelem dbáme na to, aby se naši uživatelé při užívání naší Služby cítili bezpečně. Z toho důvodu jsme implementovali technická a organizační opatření, jimiž zajišťujeme neustálé bezpečí osobních údajů, které nám uživatelé svěří.

V případě, že pojmete podezření, které se týkají zabezpečení osobních údajů, nebo dojde ke kompromitaci vašeho účtu, dejte nám o tom, prosím, co nejdříve vědět.

Závěrečná ustanovení

Na závěr bychom vás rádi informovali, že v rámci zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování.

Tyto Zásady jsou účinné od 1.9.2021.

Seznam farmaceutických společností
Společnost Adresa IČO Země
4 LIFE Pharma SK, s.r.o. Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava 44130635 Slovensko
44 ENTERPRISE, s.r.o. Praznov 42, 017 01 Považská Bystrica 45886946 Slovensko
Abbott Laboratories Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, 821 08 Bratislava 35702958 Slovensko
AbbVie s.r.o. Karadžičova 10, 821 08 Bratislava 46640231 Slovensko
AbbVie s.r.o. Bucharova 2817/13, 158 00 Praha 5 24148725 Česká republika
Accord Healthcare Limited Sage House, Pinner Road 319, HA1 4HF North Harrow 894350693 United Kingdom
ACTIVA spol. s r.o. Veselská 686, 199 00 Praha 9 48111198 Česká republika
Adamed Czech Republic s.r.o. Thámova 137/16, 186 00 Praha 8 24833843 Česká republika
Adamed Slovakia s.r.o. Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava 35836385 Slovensko
Akacia Group, s.r.o. Na Farkáně I 136/17, 150 00 Praha 5 27576221 Česká republika
Alexion Pharma Czech s.r.o. Klimentská 46, 110 00 Praha 1 3516971 Česká republika
ALK Slovakia s.r.o. Tomášikova 64, 831 04 Bratislava 47893761 Slovensko
ALK Slovakia s.r.o. - odštěpný závod Pod Cihelnou 664/6, 161 00 Praha 6 3615740 Česká republika
Alliance Healthcare s.r.o. Podle trati 624/7, 108 00 Praha 10 14707420 Česká republika
Alnylam Czech s.r.o. Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1 8784086 Česká republika
Aloris Vital, s.r.o. Majoránová 62, 821 07 Bratislava 47419105 Slovensko
Alpha medical, s.r.o. Záborského 2, 036 01 Martin 31647758 Slovensko
Ambit Media, a.s. Klicperova 604/8, 650 00 Praha 5 27422160 Česká republika
AMEPRA, s.r.o. Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 26473071 Česká republika
Amgen Slovakia s.r.o. Bottova 2A, 811 09 Bratislava 45921610 Slovensko
Amomed Pharma GmbH Storchengasse 1, 1150 Vienna ATU62624789 Austria
AREKO, spol. s r.o. Dobronická 1257, 148 00 Praha 4 44796331 Česká republika
Aristo Pharma s.r.o. Aviatická 1092/8, 161 00 Praha 6 28942221 Česká republika
ASKARET z.s. Pod Skalkou 2737/5, 150 00 Praha 5 05123305 Česká republika
Astellas Pharma s.r.o. Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8 26432765 Česká republika
AstraZeneca AB Sodertalje, 151 85 Sodertalje 31802877 Sweden
Axonia, a.s. Na Vrstvách 22, 140 00 Praha 4 26748835 Česká republika
B. Braun Medical s.r.o. V. Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 48586285 Česká republika
Baxter Czech, spol. s r.o. Karla Engliše 3201/6, 150 05 Praha 5 49689011 Česká republika
BAYER s.r.o. Siemensova 2717/4, 155 80 Praha 5 00565474 Česká republika
BENU Česká republika s.r.o. K Pérovně 945/7, 102 00 Praha 10 49621173 Česká republika
Biomedica, spol. s r.o. Pekařská 601/8, 150 00 Praha 5 44265859 Česká republika
Bioveta, a.s. Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané 25304046 Česká republika
Boehringer Ingelheim, spol. s r.o. Na poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1 48025976 Česká republika
Bohemia Pharmaceuticals, s.r.o. Průmyslová 1472/11, 102 19 Praha 10 27181570 Česká republika
BOS.org s.r.o. Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem 64049876 Česká republika
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1 43004351 Česká republika
CALCIBONE s.r.o. Jakubská 156/2, 602 00 Brno 4616961 Česká republika
CANDE s.r.o. E. Belluša 6752/4, 921 01 Piešťany 45560862 Slovensko
Care Comm s.r.o. Klicperova 604/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 09140549 Česká republika
Celgene K.F.T. Hungary Apor Vilmos tér 11-12., 1124 Budapest 898663 Hungary
Celgene s.r.o. Prievozská 4B, 821 09 Bratislava 43913962 Slovensko
Celltrion Healthcare Czech Republic s.r.o. Bucharova 2657/12, 158 00 Praha 5 17375452 Česká republika
Cemio Switzerland s.r.o. Vaverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové 27944905  Česká republika
Cogvio, s.r.o. Sudoměřská 1413/2, 130 00 Praha 3 06219799 Česká republika
COLLECTIVE CONNECTIONS, s.r.o. Mezilehlá 326/1, 190 00 Praha 9 28543041 Česká republika
DataApex, spol. s r.o. Na návsi 24, 252 29 Lety 16949374 Česká republika
Desitin Pharma s.r.o. Trojičné nám. 13, 821 06 Bratislava 44600607 Slovensko
Elanco Poland Sp. z o. o. Ul. Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa 386092365 Poland
Eli Lilly ČR, s.r.o. Pobřežní 12, 186 00 Praha 8 64941132 Česká republika
Eli Lilly s.r.o. Panenská 6, 811 03 Bratislava 35873957 Slovensko
EVOPHARM s.r.o. Vyšehradská 12, 851 06 Bratislava 45961981 Slovensko
EWOPHARMA spol. s r.o. Prokopa Veľkého 52, 811 04 Bratislava 31344682 Slovensko
Facta Medica, s.r.o. Srbská 2186/19, 612 00 Brno 28298110 Česká republika
FAGRON a.s. Holická 1098/31m, 779 00 Olomouc 46709355 Česká republika
FARMI - PROFI, spol. s r.o Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava 36656887 Slovensko
FERRING Pharmaceuticals CZ s.r.o. K Rybníku 475, 252 42 Jesenice 27086941 Česká republika
Fresenius Kabi s.r.o. Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 25135228 Česká republika
G.V.Pharma, a.s. Štúrova 55, 920 01 Hlohovec 31709249 Slovensko
Gammapharma PLUS s.r.o. Hornočermánska 4, 949 01 Nitra 46048553 Slovensko
GBT ČR,s.r.o. Na Příkope 583/15, 110 00 Praha 1 2525071 Česká republika
GEE & STONE s.r.o. Nad Plážou 33, 974 01 Banská Bystrica 31621392 Slovensko
GENERICA spol. s.r.o. Vrbovská 39, 921 01 Piešťany 34119116 Slovensko
GESKER s.r.o. Slovenská 26, 040 01 Košice 36586676 Slovensko
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o. Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 03655067 Česká republika
Glenmark Pharmaceuticals Distribution s.r.o. Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 04727339 Česká republika
GLYNN BROTHERS CHEMICALS Prague spol. s r.o. K Betáni 1092/19, 148 00 Praha 4 41196074 Česká republika
Green-Swan Pharmaceuticals CR a.s. Pod višňovkou 1662/27, 140 00 Praha 4 06680437 Česká republika
GRIFART, spol. s. r.o. Haasova 37a, 616 00 Brno 25501186 Česká republika
HARTMANN - RICO a.s. Masarykovo náměstí 77, 664 71 Veverská Bítýška 44947429 Česká republika
HEATON Group a.s. Na Pankráci 332/14, 140 00 Praha 4 24175854 Česká republika
Herbacos Recordati s.r.o. Štrossova 239, 530 03 Pardubice 15061906 Česká republika
Chauvin Ankerpharm, GmbH Thámova ulica 289/13, 186 00 Praha 8 68379421 Česká republika
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH Ziegelhof 24, 174 89 Greifswald 210142842 Germany
Chiesi CZ s.r.o. Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8 61679381 Česká republika
Chiesi Slovakia s.r.o. Kovová 24, 821 06 Bratislava 35871105 Slovensko
IMCoPharma a.s. Budovatelská 1178/35, 743 01 Bílovec 27845311 Česká republika
IMUNA PHARM, a.s. Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany 36473685 Slovensko
Ipsen Pharma Hungary Kft Váci út 33.9.em., 1134 Budapest HU26373674 Hungary
IPSEN PHARMA ROMANIA SRL Grigore Alexandrescu street 59, 0106 23 Bucharest RO39002554 Romania
Ipsen Pharma s.r.o. Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 07099321 Česká republika
Ipsen Pharma SAS Quai Georges Gorse 65, 921 00 Boulogne-Billancourt 52627764 France
Ipsen Pharma, s.r.o Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 7099321 Česká republika
IZOTOPCENTRUM s.r.o. Rázusova 24, 949 01 Nitra 36563587 Slovensko
Janssen-Cilag s.r.o. Walterovo náměstí 329/1, 158 00 Praha 5 27146928 Česká republika
Johnson & Johnson, s.r.o. Walterovo náměstí 329/1, 158 00 Praha 5 41193075 Česká republika
Kimberly-Clark, s.r.o Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9 63468816 Česká republika
KLEPIERRE CZ s.r.o. Plzeňská 233/8, 150 00 Praha 5 27407136 Česká republika
Krka ČR, s.r.o. Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8 65408977 Česká republika
Lazaret s.r.o. Palachova 779/9, 412 01 Litoměřice 27279847 Česká republika
LEO Pharma s.r.o. Hanusova 1411/18, 140 00 Praha 4 24719641 Česká republika
LEROS Slovakia, s.r.o. Priemyselná 287/35, 905 01 Senica 36230561 Slovensko
max promotion, s.r.o. Mudroňova 75, 811 03 Bratislava 45884153 Slovensko
MagnaPharm SK s.r.o. Digital Park III/E, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava 35938625 Slovensko
MagnaPharm CZ s.r.o. Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5 8267154 Česká republika
MCM Klosterfrau Vetriebsgesellschaft mbH Gereonsmühlengasse 1-11, 506 70 Cologne Germany
M.C.M. Klosterfrau Healthcare s.r.o. Želetavská 1449/9, 140 00 Praha 4 4746597 Česká republika
Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.H. Theaterstrasse 6, 228 80 Wedel 47247631 Germany
MEDIAP, spol. s r.o. Dostihová 678, 763 15 Slušovice 64509648 Česká republika
Medin, a.s. Vlachovická 619, 592 31 Nové Město na Moravě 43378030 Česká republika
Megafyt Pharma s.r.o. U elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou 45149763 Česká republika
Merck Sharp & Dohme, s.r.o. Karadžičova 2, 811 09 Bratislava 44393326 Slovensko
MERCK spol. s r.o. Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava 31338101 Slovensko
Merck spol. s r.o. Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 18626971 Česká republika
Meritis s.r.o. Obrovského 644, 141 00 Praha 4 26716305 Česká republika
Mölnlycke Health Care s.r.o. Hájkova 2747/22, 130 00 Praha 3 25671839 Česká republika
MONET+, a.s. Za Dvorem 505, 763 14 Zlín 26217783 Česká republika
Mundipharma Medical CEE GmbH Apollogasse 16-18, A - 1070 Wien ATU 67507977 Austria
MYLAN PHARMACEUTICALS s.r.o. Evropská 2590/33c, 160 00 Praha 6 28392779 Česká republika
MYLAN s.r.o. Rožňavská 24, 821 04 Bratislava 44150342 Slovensko
NEOPHARMA a.s. Kanice 104, 664 01 Kanice 27420931 Česká republika
Novartis s.r.o. Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 64575977 Česká republika
NOVENTIS s.r.o. Filmová 174, 761 79 Zlín 13694740 Česká republika
Noviere s.r.o. Nuselská 499/132, 140 00 Praha 4 28527704 Česká republika
Octapharma CZ s.r.o. Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 28194977 Česká republika
Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, org. zložka Slovnaftská 102, 821 07 Bratislava 34000186 Slovensko
Organon Slovakia s.r.o. Karadžičova 8/A, 811 09 Bratislava 53013191 Slovensko
Orion Pharma s.r.o. Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4 1444239 Česká republika
OrphaCare GmbH Schönbrunner Straße 218-220, T 4.04, 1120 Wien 73291145 Austria
Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH Schiffenberger Weg 55, 353 94 Giessen 112589688 Germany
Pears Health Cyber, s.r.o. Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 25784684 Česká republika
Pfizer kft. Alkotás u. 53, MOM Park „A” épület, 1123 Budapest 10591060-2-44 Hungary
PFIZER LUXEMBOURG SARL Avenue J.F.Kennedy 51, L-1855 Luxemburg 35885696 Luxembourg
Pfizer PFE, spol. s.r.o. Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5 03212301 Česká republika
Pfizer, spol. s.r.o. Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5 49244809 Česká republika
Pharma Activ Czech s.r.o. Fryštátská 238/47, 733 01 Karviná 28625005 Česká republika
PHARMAGEN CZ s.r.o. Reinerova 1712/9, 163 00 Praha 6 24745120 Česká republika
PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 27448169 Česká republika
Pharmazet Group s.r.o. Na příkopě 393/11, 110 00 Praha 1 29126959 Česká republika
Pharm-In, spol. s.r.o. CBC V Karadžičova 16, 821 08 Bratislava 44186436 Slovensko
PHARMOS, a.s. Levická 11, 949 01 Nitra 35974559 Slovensko
PHARMOS, a.s. Těšínská 1349/296, 716 00 Ostrava 19010290 Česká republika
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. K pérovně 945/7, 102 00 Praha 10 45359326 Česká republika
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava 34142941 Slovensko
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE, s.r.o. Prosecká 851/64, 190 00 Praha 9 27602389 Česká republika
PIERRE FABRE MEDICAMENT s.r.o. Prosecká 851/64, 190 00 Praha 9 49678817 Česká republika
PRO.MED.CS Praha a.s. Telčská 1, 140 00 Praha 4 00147893 Česká republika
PRO-IMPLANT Foundation Chausseestr 121A, 101 15 Berlin 291649468 Germany
PROM.MEDIC.SK spol. s r.o. Drevárska 3663/8, 058 01 Poprad 31349871 Slovensko
Quintesence s.r.o. Vlárská 13, 104 00 Praha 10 27213919 Česká republika
Quo-SB, spol. s r. o. Mojmírovo náměstí 11, 612 00 Brno 60712732 Česká republika
RATIOPHARM ARZNEIMITTEL VERTRIEBS-GMBH Donau City Straße 11, top 13, 1220 Wien 127515y Austria
ROCHE s.r.o. Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8 49617052 Česká republika
Roche Slovensko, s.r.o. Pribinova 7828/19, 811 09 Bratislava 35887117 Slovensko
S&D Pharma SK s.r.o. Farebná 32, 821 05 Bratislava 43769926 Slovensko
sanofi- aventis Pharma Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35686049 Slovensko
Sanofi-Aventis s.r.o. Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6 44848200 Česká republika
sanofi-aventis Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 31339450 Slovensko
SANOMED SLOVAKIA s.r.o. Grösslingova 4, 811 09 Bratislava 47233834 Slovensko
Santen Oy Niittyhaankatu 20, 337 20 Tampere 10777059 Finland
SANTEN OY, odštepný závod Strakonická 1199/2d, 150 00 Praha 5 67985360 Česká republika
SERVIER s.r.o. Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 61467219 Česká republika
SOGGIORNO, s.r.o. 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba 29385237 Česká republika
Spiridea s.r.o. Nobelova 28, 831 02 Bratislava 52405877 Slovensko
STADA PHARMA CZ s.r.o. Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 61063037 Česká republika
STALLERGENES CZ, s.r.o. Evropská 859/115a, 160 00 Praha 6 27414540 Česká republika
SVUS Pharma a.s. Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové 46504877 Česká republika
Teva Czech Industries, s.r.o. Ostravská 305/29, 747 70 Opava 26785323 Česká republika
Tillotts Pharma Czech s.r.o. Budějovická 1550/15a, 140 00 Praha 4 24685348 Česká republika
TME solutions s.r.o. Vrchlického 824, 411 17 Libochovice 1413341 Česká republika
UCB s.r.o. Thámova 13 (Palác Karlín), 180 00 Praha 8 45786950 Česká republika
Uniregen spol. s r.o Na Brzdách 72, 547 01 Náchod 64789039 Česká republika
V.M.EST, a.s. Boleslavova 474/17, 140 00 Praha 4 25080636 Česká republika
VAKOS XT a.s. Pernerova 646/28a, 18600 Praha 8 25656180 Česká republika
ViaPharma s.r.o. Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 14888742 Česká republika
Viatris CZ s.r.o. Evropská 2590/33c, 160 00 Praha 6 3481778 Česká republika
Vifor (International) AG Rechenstr. 37, 9014 St. Gallen 107360718 Switzerland
VIRDE SLOVAKIA s.r.o. Záhradná 670, 059 35 Batizovce 36603881 Slovensko
Vitabalans CZ, s.r.o Na Sádce 446/2, 149 00 Praha 11 26292505 Česká republika
VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o. Horná Kružná 5577/52, 038 61 Vrútky 36313190 Slovensko
VIVAX Healthcare, s.r.o. Mládežnícka 2101, 017 01 Považská Bystrica 47355719 Slovensko
VIVAX Pharmaceuticals, s.r.o. Moyzesova 868/67, 017 01 Považská Bystrica 36006521 Slovensko
WALMARK a.s. Oldřichovice 44, 739 61 Třinec 00536016 Česká republika
WALMARK, s.r.o. Framborská 252, 010 01 Žilina 31576613 Slovensko
WÖRWAG Pharma GmbH & Co. KG. Calwer Strasse 7, 710 34 Boblinger 31796508 Germany
Wörwag Pharma Česko s.r.o. Bucharova 2657/12, 158 00 Praha 5 09368604 Česká republika
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Bucharova 2657/12, 158 00 Praha 5 25950088 Česká republika
Wörwag Pharma Slovensko s.r.o. Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava 53090683 Slovensko
Worwag Poland Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warsava Poland
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A., org. složka Květnového vítězství 332/31, 149 00 Praha 11 29138043 Česká republika
ZenPharma Praha s.r.o. Mukařovského 1985/5, 155 01 Praha 5 24294888 Česká republika
Zentiva Group, a.s. U kabelovny 529/16, 102 00 Praha 10 07254792 Česká republika
Zentiva, k.s. U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10 49240030 Česká republika
Zoetis Česká republika, s.r.o. Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5 24149110 Česká republika
Zoetis Hungary Kft. Csörsz utca 41, H-1124 Budapest HU23988420 Hungary