Všeobecný kontakt

karatnet@karatnet.sk

Sociální sítě

Bratislava / Sídlo společnosti – SR

Komárovská 62

821 06 Bratislava

Slovenská republika

+421 917 565 363

 

KaratNet Slovakia s.r.o.

Vrakunská 37

821 06 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 44064268

DIČ/IČ DPH: SK2022564159

IBAN: SK93 0200 0000 0031 5270 9151

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, Oddíl: Sro, Vložka č.: 51316/B

Žilina / Call Centrum

Kuzmányho 8

010 01 Žilina

Slovenská republika

+421 2 22 111 801

 

KaratNet Call s.r.o.

Kuzmányho 8

010 01 Žilina

Slovenská republika

IČO: 48062839

DIČ/IČ DPH: SK2120036292

IBAN: SK33 0900 0000 0050 6795 8603

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, Oddíl: Sro, Vložka č.: 63407/L

Praha / Sídlo společnosti – ČR

Na Hutmance 1045/7e

158 00 Praha 5

Česká republika

+420 736 410 988

 

KaratNet s.r.o.

Na Hutmance 1045/7e

158 00 Praha 5

Česká republika

IČO: 01718321

DIČ: CZ01718321

IBAN: CZ11 5500 0000 0075 3893 1001

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, Oddíl: C, Vložka č. 210609

Téma Jméno E-mail Telefon Zpráva

Beru na vědomí, že moje osobní údaje budou zpracovávány za účelem komunikace ohledně možné spolupráce či uzavření smlouvy. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.

Pravidla

Politika kvality a bezpečnosti informací

Vedení společnosti KaratNet s.r.o. v zájmu zvyšování efektivnosti řízení kvality a bezpečnosti informací a neustálého zlepšování produktů a služeb, stanovuje politiku kvality a bezpečnosti informací v následujícím znění.

Vedení společnosti se zavazuje:

  • Plnit požadavky zákazníků, sledovat jejich potřeby, očekávání a spokojenost.
  • Poskytovat produkty a služby ve smluvených termínech a parametrech a v co nejvyšší možné kvalitě a se splněním požadavků na bezpečnost informací.
  • Vytvářet a udržovat vzájemně prospěšné vztahy se zákazníky, odběrateli a dodavateli.
  • Zavést a dodržovat bezpečnostní politiky pro zajištění bezpečnosti informací.
  • Trvale chránit všechna informační aktiva a osobní údaje před vnějšími a vnitřními hrozbami, zneužitím, zveřejněním nebo zničením v souladu s legislativními požadavky a mezinárodně uznávanými bezpečnostními normami.
  • Podporovat osobní a profesní růst zaměstnanců vzděláváním a zvyšovat povědomí o odpovědnosti za kvalitu a bezpečnost informací.
  • Neustálé zlepšovat procesy a efektivnosti integrovaného systému řízení dle norem ISO 9001 a ISO/IEC 27001.

V Praze, dne 26.5.2023