Napíšte nám

Kontaktný formulár

Všeobecný kontakt

karatnet@karatnet.sk

Sociálne siete

Bratislava / Sídlo spoločnosti – SR

Komárovská 62

821 06 Bratislava

Slovenská republika

+421 917 565 363

 

KaratNet Slovakia s.r.o.

Vrakunská 37

821 06 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 44064268

DIČ/IČ DPH: SK2022564159

IBAN: SK93 0200 0000 0031 5270 9151

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 51316/B

Žilina / Call Centrum

Kuzmányho 8

010 01 Žilina

Slovenská republika

+421 2 22 111 801

 

KaratNet Call s.r.o.

Kuzmányho 8

010 01 Žilina

Slovenská republika

IČO: 48062839

DIČ/IČ DPH: SK2120036292

IBAN: SK33 0900 0000 0050 6795 8603

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 63407/L

Praha / Sídlo spoločnosti – ČR

Na Hutmance 1045/7e

158 00 Praha 5

Česká republika

+420 736 410 988

 

KaratNet s.r.o.

Na Hutmance 1045/7e

158 00 Praha 5

Česká republika

IČO: 01718321

DIČ: CZ01718321

IBAN: CZ11 5500 0000 0075 3893 1001

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Praha, Oddiel: C, Vložka č.: 210609

Téma Meno E-mail Telefón Správa

Beriem na vedomie, že moje osobné údaje budú spracovávané za účelom komunikácie týkajúcej sa možnej spolupráce alebo uzatvorenia zmluvy. Bližšie informácie nájdete v zásadách spracovania osobných údajov.

Novinky

Nastavenie a evidencia špeciálnych cien

Nastavenie a evidencia špeciálnych cien alebo aj Special Price Tool (SPT). Čo sa skrýva za týmito pojmami?

V dynamickom svete farmaceutického priemyslu je efektívne riadenie cien, zliav, naturálnych rabatov či iných kompenzácií dôležité. SPT je riešenie, ktoré takýto manažment ponúka. Presné výpočty predaja, auditovateľnosť a flexibilné možnosti konfigurácie to je len niekoľko z výhod.

Používaním SPT môžete zefektívniť svoje procesy a získať aj  konkurenčnú výhodu na trhu s lepším prehľadom o zisku spoločnosti.

SPT slúži ako centralizovaná platforma na zaznamenávanie a riadenie špeciálnych cien produktov v jednotlivých lekárňach, reťazcoch alebo poisťovniach. Jeho funkcionalita siaha za samotné sledovanie cien. Umožňuje firmám presne vypočítať čisté predaje svojich klientov a udržiavať auditovateľný systém na dokumentovanie stanovených špeciálnych cien, zliav, naturálnych rabatov  a ďalších kompenzácií.

Centralizované riadenie cien

SPT konsoliduje údaje o cenách z rôznych zdrojov do jedného prístupného rozhrania. Tento centralizovaný prístup zjednodušuje proces aktualizácie a manažment špeciálnych cien, poukazuje na nezrovnalosti a zabezpečuje jednotnosť v cenových stratégiách.

Presné výpočty predaja

Integráciou so systémami ako e-pharmacies a CRM Tanzanit, eTO umožňuje presné výpočty čistých predajov pre každého klienta. Táto funkcia nielen zvyšuje finančnú transparentnosť, ale  umožňuje firmám efektívne analyzovať výkonnosť predaja a identifikovať oblasti na zlepšenie.

Auditovateľnosť a dodržiavanie predpisov

Jednou z hlavných vlastností SPT je jeho auditovateľnosť. Systém udržiava komplexný záznam o všetkých stanovených špeciálnych cenách, zľavách a bonusoch, čím poskytuje transparentný sled cenových schválení a rozhodnutí. To zabezpečuje nielen dodržiavanie legislatívnych požiadaviek, ale aj posilňuje dôveru medzi zúčastnenými stranami.

Flexibilné možnosti konfigurácie

SPT ponúka flexibilné možnosti konfigurácie, čo umožňuje firmám prispôsobiť cenové stratégie podľa špecifických trhových dynamík a segmentov zákazníkov. Či už ide o stanovenie špeciálnych cien pre jednotlivé produkty alebo aplikáciu zliav na základe objemových nákupov, nástroj umožňuje firmám prispôsobiť svoje cenové stratégie tak, aby zodpovedali meniacim sa trhovým požiadavkám.

Novinky — 2 minúty

Nastavenie a evidencia špeciálnych cien

Služby a produkty — 3 minúty

Prečo je kombinácia listu a telefonovania lepšia, ako len poslať...

Novinky — 3 minúty

Chcete sa v prieskume dozvedieť cenné informácie? Nepokazte to...

Novinky — 1 minúta

Takto si prichystajte obsah emailu!

Novinky — 1 minúta

Ako hromadne rozosielať emaily? Držte sa týchto overených rád!